A projekt megnevezése és azonosító száma:

„Közösségi ösztönző és gazdaságfejlesztő programok megvalósítása” – TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-
00330
Kedvezményezett neve: KÖRÖSVIDÉK Kulturális és Gasztronómiai Értékeinek Megőrzéséért Alapítvány
Megítélt támogatás: 15.850.000.- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2020.03.20.
A projekt várható befejezésének dátuma: 2023.09.27.

A projekt célja:
A projekt elsődleges célja volt, hogy javítsa a helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztést. A projekt
külön hangsúlyt fektett a helyi termékek bemutatására, hogy minél több ember értesüljön róla,
kiktől, milyen módon tudnak igazi magyar terméket vásárolni. Ennek következtében a pályázat
hozzájárult a helyi termékek piacra jutásának elősegítéséhez. A szemléletformáló programok
hatására a résztvevők elsajátíthatták az önellátáshoz szükséges tudnivalókat, megtanulhatták azokat
alkalmazni, így hosszabb távon több hátrányos helyzetű család kiegészítő jövedelemre tehetett szert.
A fentebb említetteken túlmenően a projekt keretében megvalósuló programoknak az öröksége egy
kellemes élményt, egy hasznos kikapcsolódást, önfeledt, örömteli perceket jelenthetett a kilátogató
vendégeknek. Továbbtekintve a projekt várható hatásait, meggyőződésünk, hogy a helyiekben a
lokálpatrióta érzést, térségünk iránt érzett elkötelezettséget, büszkeséget, a szülőföld iránti
eltéphetetlen kötelékeket erősítette a megvalósult komplex programsorozat.
Alapítványunk működése során megvalósított programok biztosításához elengedhetetlenül nagy
segítséget jelentett a jelen pályázatban szereplő támogatási forrás felhasználása. Tevékenységünk
során minden esetben a hosszú távú fenntarthatóságra törekszünk, mind gazdasági, környezeti és
társadalmi szempontból.
A Felhívásban meghatározott tevékenységek közül az alábbiakat valósítottuk meg:
a) „Szép kertek/ Szép gyümölcsösök/ Szép udvarok” mozgalmak indítása, népszerűsítése,
ezekhez köthető versenyek szervezése;
A program célja: A szép kertek és gyümölcsösök bemutatása Békéscsabán.
A program megnevezése: „Szép kert, szép gyümölcsös” verseny Békéscsabán
Tevékenység rövid leírása:
A program keretében 2 verseny került kiírásra. A versenyekre jelentkezők a jelölni kívánt
kertről/gyümölcsösről fotók beküldésével 2 kategóriában nevezhettek: 1. kategória – Szép kertek
versenye; 2. kategória – Szép gyümölcsösök versenye. A megküldött fotók alapján 10 pályamű került
kiválasztásra az előzetesen kiválasztott szakmai zsűri véleménye alapján. A kiválasztott kereteket/
gyümölcsösöket a zsűri megtekintette, értékelte, majd kategóriánként egy versenyzáró rendezvény
lebonyolítására került sor a Csabagyöngye szőlőültetvényen.
A versenyek meghirdetésre kerültek online felületen és a közösségi médiában is egyaránt.

b) új közösségi- és bemutató kertek kialakításának szakmai támogatása; (konferenciák,
műhelyek szervezése, jó gyakorlatok bemutatása, látóutak szervezése, mentorhálózat kialakítása);
1. program:
A program célja: Hagyományok őrzése és bemutatása a mai kor vívmányaival kertekben és
gyümölcsösökben.
A program megnevezése: „Hagyományőrzés a kertekben, gyümölcsösökben”
Tevékenység rövid leírása:
A Csabagyöngye szőlőültetvényen két különböző időpontban a hagyományos kerti munkák kerültek
bemutatásra. Az egyik alkalommal szakember bevonásával az érdeklődők megismerkedhettek a
metszés fortélyaival és megtanulhatták, hogyan kell biztosítani a föld tápanyagellátást. A másik
alkalommal egy hagyományőrző szüretelésen vehettek részt az érdeklődők. A leszüretelt
gyümölcsöket meghatározott mennyiségben a rendezvény látogatói hazavihették saját fogyasztásra.
2. program:
A program célja: Helyi identitás építése, környezetvédelmi szemléletformálás.
A program megnevezése: „Nevelj fel egy fát!”
Tevékenység rövid leírása:
A programban való részvételhez békéscsabai általános iskolák tanulói pályázat keretében
bemutatták, hogy milyen ütemben és milyen módon szeretnének saját fát nevelni. Minden osztály
egy pályázat benyújtására volt jogosult. A pályamunkák közül 3 osztályt választottak ki a
szakemberekből álló zsűri tagjai. A tanulók osztályonként egyszerre elültették a kijelölt helyen a
településképhez illeszkedő fát. A faültetés alkalmával előadást hallhattak a környezetvédelemről, a
faültetés fontosságáról. Az elültetett fákat a tanulók 8. osztály végéig a pályázatukban meghatározott
módon folyamatosan gondozzák.
d)kosár- vagy kistermelői közösségek generálása;
1. program:
A program célja: kistermelői közösség kialakításának támogatása
A program megnevezése: „Kosár- vagy kistermelői közösségek generálása”
Tevékenység rövid leírása:
A megvalósítási időszak alatt 48 alkalommal lehetőséget biztosítottunk a kistermelők koncentrált
megjelenésére, ahova a vásárlóikat is vártuk, azok megszólításában támogattuk őket (egy kistermelői
piachoz hasonlóan).
2. program:
A program célja: kistermelői közösség piacra jutásának támogatása, a helyi gazdaság élénkítése
A program megnevezése: Jaminai vigadalom- közösségi ösztönző és gazdaságfejlesztő programok
megvalósításával
Tevékenység rövid leírása:

A rendezvény elsődleges célja volt, hogy javítsa a helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztést. A
rendezvény külön hangsúlyt fektetett a helyi termékek bemutatására, hogy minél több ember
értesüljön róla, kiktől, milyen módon tudnak igazi magyar terméket vásárolni. Ennek következtében a
rendezvény hozzájárult a helyi termékek piacra jutásának elősegítéséhez. A szemléletformáló
programok hatására a résztvevők elsajátíthatták az önellátáshoz szükséges tudnivalókat,
megtanulhatták azokat alkalmazni, így hosszabb távon több hátrányos helyzetű család kiegészítő
jövedelemre tehetett szert. A rendezvény további célja volt, hogy bemutassa a Magyarországra
jellemző régi népszokásokat, hagyományokat és népi kismesterségeket. A rendezvényt bemutatók, és
előadások színesítették.
e) a jelenlegi és jövőbeni helyi termékeket előállítók képzése, szemléletformálása;
A program célja: Hozzájárulni ahhoz, hogy minél több helyi terméket előállító kistermelőt buzdítsunk
tevékenysége elkezdésére, fejlesztésére
A program megnevezése: Helyi termékeket előállítók képzése, szemléletformálása
Tevékenység rövid leírása:
A megvalósítási időszak alatt 24 alaklommal került megtartásra a program. Egy negyedév tematikája,
tehát 3×2, azaz 6 előadás került megszervezésre.
Az előadások tematikája:
– „Miért is csinálom?” (sikeres helyi termelők bemutatkozása; ill, a helyi termelőkkel, mint
beszállítókkal szemben támasztott elvárások) – 3 alkalom
– „Mire kell ügyelnem?” (a kistermelőkre vonatkozó adminisztrációs kötelezettségek
bemutatása) – 1 alkalom
– Hogyan tudom növelni értékesítésemet? (kommunikációs lehetőségek, holnap készítéssel
kapcsolatos tudnivalók) – 1 alkalom
– Pályázati lehetőségek– 1 alkalom
f) meghatározó békéscsabai mezőgazdászokat, kertészeket bemutató előadássorozat szervezése
A program célja: Híres mezőgazdászok és kertészek bemutatása, a hagyományok tovább örökítése, a
mezőgazdaság népszerűsítése
A program megnevezése: „Híresek és mezőgazdászok” és „Híresek és kertészek”
Tevékenység rövid leírása:
A program 2 alkalommal került megszervezésre. Az első program egykori neves mezőgazdászok
tevékenységének állított emléket egy a mai napig tevékenykedő mezőgazdász szemszögéből, majd
bemutatásra került saját munkássága. A második alkalom keretében egy ma is tevékenykedő kertész
pedig egykori híres kertészeket sorakoztatott fel, és mutatta be saját tevékenységét.
A rendezvény helyszíne a Csabagyöngye szőlőültetvény.

A projekt keretében megvalósult programokhoz kapcsolódóan arculattervezés, szórólapok, plakátok, kiadvány, és roll up-ok készítésének és nyomtatásának költségeit terveztük be. A célcsoport hatékony elérésének érdekében terveink között szerepelt egy médiakampány lebonyolítása, melynek keretében különböző média megjelenéseket biztosítottunk a programokhoz.

A projekt megvalósítása során biztosított volt a projektmenedzsment feladatok teljeskörű ellátása. A szakmai programok megvalósításába egy releváns tapasztalattal rendelkező szakmai koordinátort vontunk be.