A projekt megnevezése és azonosító száma:

„Közösségi ösztönző és gazdaságfejlesztő programok megvalósítása” – TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00330

 

Kedvezményezett neve: KÖRÖSVIDÉK Kulturális és Gasztronómiai Értékeinek Megőrzéséért Alapítvány

Megítélt támogatás: 15.850.000.- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.03.20.

A projekt várható befejezésének dátuma: 2021.08.29.

 A projekt célja:

A projekt elsődleges célja, hogy javítsa a helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztést. A projekt külön hangsúlyt fektet a helyi termékek bemutatására, hogy minél több ember értesüljön róla, kiktől, milyen módon tudnak igazi magyar terméket vásárolni. Ennek következtében a pályázat hozzájárul a helyi termékek piacra jutásának elősegítéséhez. A szemléletformáló programok hatására a résztvevők elsajátíthatják az önellátáshoz szükséges tudnivalókat, megtanulhatják azokat alkalmazni, így hosszabb távon több hátrányos helyzetű család kiegészítő jövedelemre tehet szert.

A fentebb említetteken túlmenően a projekt keretében megvalósuló programoknak az öröksége egy kellemes élményt, egy hasznos kikapcsolódást, önfeledt, örömteli perceket jelenthet a kilátogató vendégeknek. Továbbtekintve a projekt várható hatásait, meggyőződésünk, hogy a helyiekben a lokálpatrióta érzést, térségünk iránt érzett elkötelezettséget, büszkeséget, a szülőföld iránti eltéphetetlen kötelékeket fogja erősíteni a megvalósuló komplex programsorozat.

A projekt fő tevékenységeinek, műszaki-szakmai tartalmának bemutatása:

Alapítványunk működése során megvalósítandó programok biztosításához elengedhetetlenül nagy segítséget jelent a jelen pályázatban szereplő támogatási forrás felhasználása. Tevékenységünk során minden esetben a hosszú távú fenntarthatóságra törekszünk, mind gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból.

A Felhívásban meghatározott tevékenységek közül az alábbiakat kívánjuk megvalósítani:

  1. a)„Szép kertek/ Szép gyümölcsösök/ Szép udvarok” mozgalmak indítása, népszerűsítése, ezekhez köthető versenyek szervezése;

A program célja: A szép kertek és gyümölcsösök bemutatása Békéscsabán.

A program megnevezése: „Szép kert, szép gyümölcsös” verseny Békéscsabán

Tevékenység rövid leírása:

A program keretében 2 verseny kerül kiírásra. A versenyekre jelentkezők a jelölni kívánt kertről/gyümölcsösről fotók beküldésével 2 kategóriában nevezhetek: 1. kategória – Szép kertek versenye; 2. kategória – Szép gyümölcsösök versenye. A megküldött fotók alapján 10 pályamű kerül kiválasztásra az előzetesen kiválasztott szakmai zsűri véleménye alapján. A kiválasztott kereteket/ gyümölcsösöket a zsűri megtekinti, értékeli, majd kategóriánként egy versenyzáró rendezvény lebonyolítására kerül sor a Csabagyöngye szőlőültetvényen.

A versenyek meghirdetésre kerülnek online felületen és a közösségi médiában is egyaránt.

  1. b)új közösségi- és bemutató kertek kialakításának szakmai támogatása; (konferenciák, műhelyek szervezése, jó gyakorlatok bemutatása, látóutak szervezése, mentorhálózat kialakítása);
  2. program:

A program célja: Hagyományok őrzése és bemutatása a mai kor vívmányaival kertekben és gyümölcsösökben.

A program megnevezése: „Hagyományőrzés a kertekben, gyümölcsösökben”

Tevékenység rövid leírása:

A Csabagyöngye szőlőültetvényen két különböző időpontban a hagyományos kerti munkák kerülnek bemutatásra. Az egyik alkalommal szakember bevonásával az érdeklődők megismerkedhetnek a metszés fortélyaival és megtanulhatják, hogyan kell biztosítani a föld tápanyagellátást. A másik alkalommal egy hagyományőrző szüretelésen vehetnek részt az érdeklődők. A leszüretelt gyümölcsöket meghatározott mennyiségben a rendezvény látogatói hazavihetik saját fogyasztásra.

  1. program:

A program célja: Helyi identitás építése, környezetvédelmi szemléletformálás.

A program megnevezése: „Nevelj fel egy fát!”

Tevékenység rövid leírása:

A programban való részvételhez békéscsabai általános iskolák 5. osztályos tanulói pályázat keretében bemutatják, hogy milyen ütemben és milyen módon szeretnének saját fát nevelni. Minden osztály egy pályázat benyújtására jogosult. A pályamunkák közül 3 osztályt választanak ki a szakemberekből álló zsűri tagjai. A tanulók osztályonként egyszerre elültetik a kijelölt helyen a településképhez illeszkedő fát. A faültetés alkalmával előadást hallhatnak a környezetvédelemről, a faültetés fontosságáról. Az elültetett fákat a tanulók 8. osztály végéig a pályázatukban meghatározott módon folyamatosan gondozzák.

d)kosár- vagy kistermelői közösségek generálása;

  1. program:

A program célja: kistermelői közösség kialakításának támogatása

A program megnevezése: „Kosár- vagy kistermelői közösségek generálása”

Tevékenység rövid leírása:

A megvalósítási időszak alatt 48 alkalommal lehetőséget biztosítunk a kistermelők koncentrált megjelenésére, ahova a vásárlóikat is várjuk, azok megszólításában támogatjuk őket (egy kistermelői piachoz hasonlóan).

  1. program:

A program célja: kistermelői közösség piacra jutásának támogatása, a helyi gazdaság élénkítése

A program megnevezése: Street Food Acoustic

Tevékenység rövid leírása:

Békéscsaba főterén egy 3 napos rendezvényt valósítunk meg, melyen megjelenési lehetőséget biztosítunk a pályázat keretében létrejött „Kosár –vagy kistermelői” közösség számára, hogy népszerűsítsék termékeiket. A rendezvény alkalmat teremt arra, hogy helyben finom, hazai előállítású ételeket kóstolhassanak az „utca” emberei. A kiállítók lehetőséget kapnak arra, hogy egy nagy rendezvény keretei között értékesítsék az általuk előállított vagy más hazai termelőtől beszerzett alapanyagokból készített ételeiket. A rendezvényen a látogatóknak kikapcsolódási lehetőséget is biztosítunk különböző kísérő programok megtartásával.

  1. e) a jelenlegi és jövőbeni helyi termékeket előállítók képzése, szemléletformálása;

A program célja: hozzájárulni ahhoz, hogy minél több helyi terméket előállító kistermelőt buzdítsunk tevékenysége elkezdésére, fejlesztésére

A program megnevezése: Helyi termékeket előállítók képzése, szemléletformálása

Tevékenység rövid leírása:

A megvalósítási időszak alatt 24 alaklommal kerül megtartásra a program. Egy negyedév tematikája, tehát 3×2, azaz 6 előadás ismétlődik negyedévente.

Az előadások tematikája:

–           „Miért is csinálom?” (sikeres helyi termelők bemutatkozása; ill, a helyi termelőkkel, mint beszállítókkal szemben támasztott elvárások) – 3 alkalom

–           „Mire kell ügyelnem?” (a kistermelőkre vonatkozó adminisztrációs kötelezettségek bemutatása) – 1 alkalom

–           Hogyan tudom növelni értékesítésemet? (kommunikációs lehetőségek, holnap készítéssel kapcsolatos tudnivalók) – 1 alkalom

–           Pályázati lehetőségek– 1 alkalom

  1. f) meghatározó békéscsabai mezőgazdászokat, kertészeket bemutató előadássorozat szervezése

A program célja: Híres mezőgazdászok és kertészek bemutatása, a hagyományok tovább örökítése, a mezőgazdaság népszerűsítése

A program megnevezése: „Híresek és mezőgazdászok” és „Híresek és kertészek”

Tevékenység rövid leírása:

A program 2 alkalommal kerül megszervezésre. Az első program egykori neves mezőgazdászok tevékenységének állít emléket egy a mai napig tevékenykedő mezőgazdász szemszögéből, majd bemutatásra kerül saját munkássága. A második alkalom keretében egy ma is tevékenykedő kertész pedig egykori híres kertészeket sorakoztat fel, és mutatja be saját tevékenységét.

A rendezvény helyszíne a Csabagyöngye szőlőültetvény.

A projekt keretében megvalósuló programokhoz kapcsolódóan arculattervezés, szórólapok, plakátok, kiadványok, roll up-ok készítésének és nyomtatásának költségeit terveztük be. A célcsoport hatékony elérésének érdekében terveink között szerepel egy médiakampány lebonyolítása.

A projekt megvalósítása során biztosított lesz a projektmenedzsment feladatok teljeskörű ellátása. A feladatokat a projektvezető és a pénzügyi menedzser végzi. A szakmai programok megvalósításába egy releváns tapasztalattal rendelkező szakmai koordinátor megbízása tervezett.

A projekt ideje alatt biztosított a nyilvánosság tájékoztatása is.